Home Metodické centrum Elektronické zpracování hudby a multimédia

Přihlašte seEZH a multimédia
Učebna EZH a ZT v praxi II PDF Tisk Email
Artprogram - EZH a multimédia
Napsal uživatel Lubor Bořek   
čtvrtek, 31 květen 2012 17:19

Nyní se podíváme na konkrétní vybavení jednotlivých pracovišť.

Žákovská nahrávací pracoviště jsou 24´ dvoumonitorové PC sestavy vybavené externí zvukovou kartou Steinberg CI2 a midi klávesnicí KeyRig 49 firmy M-AUDIO.

Pracoviště učitele tvoří výkonné studiové PC (Čtyřjádrový procesor INTEL 3.4 GHz, 16 GB RAM) umístěné ve speciálně odhlučněném racku, se čtyřmi monitory, z nichž jeden tvoří velkoplošná plazma obrazovka. 

Software:

Každé pracoviště je vybaveno nahrávacím software CUBASE 6.5, masteringovým software WaveLab 7, SEQUEL 3 a obrovským balíkem aplikací firmy NATIVE INSTRUMENTS - Komplete 8 Ultimate.

Samozřejmě nechybí instalace notačního software SIBELIUS 7. 

Vybavení studia:

Centrem je digitální mixážní pult PRESONUS StudioLive 24.4.2

 

Těchto 24 kanálů je možno rozšířit ještě pomocí AD/DA převodníku MOTU 828mkII

Systém MOTU 828mkII disponuje celkem 20-ti vstupy a 22-ti výstupy, z toho 10 analogových 24-bit/96kHz a 8 digitálních ADAT in/out.

 

 

Možnosti systému rozšiřuje ještě FireWire externí DSP karta TC ELECTRONIC PowerCore:

 

 Studio je ozvučeno dvěma aktivními systémy americké firmy KRK - Rokit 6 a VXT 8:

 

 

 

A samozřejmě nechybí řada různých studiových mikrofonů:

 

RODE NT-1A      4 ks

 

 

 RODE NT-2A   2 ks

 

 RODE NT3      2 ks

 

 RODE NT4        1 ks

 

 RODE NT5 MP       4 ks - stereo páry

 

 RODE M2         4 ks

 

 RODE M3         4 ks

 AKG 1000S          2 ks

 AKG C 3000 B     2 ks

 

 Shure SM58       4 ks

 

A to by bylo pro tentokrát vše... 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno čtvrtek, 31 květen 2012 19:00
 
Učebna EZH a ZT v praxi PDF Tisk Email
Artprogram - EZH a multimédia
Napsal uživatel Lubor Bořek   
čtvrtek, 31 květen 2012 14:28

Vzdělávací zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba, uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní umělecké vzdělávání pod bodem 6.3.8, je mezi ostatními vzdělávacími zaměřeními v rámci hudebního oboru benjamínkem. Umožňuje základním uměleckým školám reagovat na bouřlivý rozvoj elektronizace a digitalizace hudební tvorby a v případě vhodných podmínek tak nabídnout žákům studium specifického studijního zaměření, kde se naučí umělecky a tvůrčím způsobem pracovat s hudebním materiálem v moderním prostředí digitálních nahrávacích studií.

K podmínkám, umožňujícím otevření takovéhoto studijního zaměření na ZUŠ, patří kromě vhodného pedagoga samozřejmě také učebna, patřičně vybavená nahrávací technikou, hardwarem, softwarem a vším potřebným pro tento náročný obor.

V tomto článku se podíváme v praktické ukázce, jak jsme tento problém řešili v naší ZUŠ Police nad Metují.

Učebna v této podobě funguje od počátku tohoto školního roku a tvoří ji čtyři samostatná žákovská počítačová pracoviště, plně vybavená jako nahrávací studia (EZH a ZT je možno podle RVP pro ZUV vyučovat ve skupině až čtyř žáků).

 

 

 

 

 

 

Páté pracoviště, učitelské, je i hlavním nahrávacím studiem školy.

 

 

 

 

 

 

V dalším článku se pak podíváme na konkrétní vybavení jednotlivých pracovišť. 

Aktualizováno čtvrtek, 31 květen 2012 19:06
 
Multimédia v ZUŠ… PDF Tisk Email
Artprogram - EZH a multimédia
Napsal uživatel Lubor Bořek   
neděle, 27 listopad 2011 11:02

... z pohledu RVP ZUV

 

Kde se s termínem „Multimédia“ vlastně v RVP setkáme? 

n  Část D

·    6.3.8 Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

·    6.5.5 RUP pro EZHZT

Tato část popisuje nové vzdělávací zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba. Toto zaměření je jedinou konkrétní „šablonou“ pro vytvoření studijního zaměření, jehož obsahem je umělecká práce za pomoci digitálních technologií a je vytvořeno pouze pro hudební obor.

Pro ostatní obory RVP podobná vzdělávací zaměření konkrétně nedefinuje. Pouze naznačuje možnosti, které škola může využít pro tvorbu analogických studijních zaměření na nehudebních oborech v následující části:

n  Část E

·    10 Multimediální tvorba 

Jaká je současná praxe ve využití digitálních technologií na ZUŠ?

Nejčastěji se digitální technologie na ZUŠ využívají v těchto oblastech:

1)     Školní nahrávací studio

2)     Multimediální učebna hudební nauky

3)     Počítačová grafika, multimédia, animace, filmová tvorba

 

n  Část D (RVP ZUV)

K tomu tedy nyní přistupuje nové vzdělávací zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba, jehož zavedením reaguje RVP pro ZUV na snahy některých škol rozvíjet tuto oblast i podle starých učebních dokumentů (nejčastěji podle UP č. 17 technika zvukového záznamu a vedení diskoték), které ovšem obsahem ani zaměřením neodpovídaly skutečným potřebám škol.

Koncepce tohoto nového vzdělávacího zaměření je modulární a skládá se ze tří modulů:

Modul A: Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) a jejich ovládání

Modul B: Technika záznamu, zpracování a reprodukce zvuku

Modul C: Tvorba hudby prostřednictvím digitálních technologií

 

Modul A:

V modulu Hra na EKN a jejich ovládání je žákovi umožněno seznámit se s elektronickými klávesovými nástroji na takové úrovni, aby je byl schopen dále využívat jako vstupní terminál pro přenášení audio a midi dat do digitálního prostředí.

Modul B:

V modulu Technika záznamu, zpracování a reprodukce zvuku je žákovi umožněno získat základní poznatky z oboru fyziky, akustiky a elektrotechniky a využívat tyto poznatky při vlastní práci s dostupnými prostředky, nástroji a technologiemi. Žák se seznámí s komplexním řetězcem zařízení ke snímání, digitalizaci a editaci zvuku, s dostupným hardwarem i softwarem využívaným v hudební tvorbě a produkci.

Modul C:

Tvorba hudby prostřednictvím digitálních technologií je modul, který je zaměřen na vlastní tvůrčí činnost prostřednictvím příslušných technologií a autorskou práci v digitálním prostředí. Žákovi je umožněno tvůrčím způsobem pracovat s přejatým materiálem (remixy, koláže atd.), vytvářet vlastní zvukové objekty a podílet se s ostatními na realizaci společných hudebních projektů.

 

Možnosti využití modulů A, B, C

Tyto moduly mohou být realizovány dvojím způsobem: Buď jednotlivě jako dílčí součást jiného studijního zaměření (zařazení vybraného modulu do daného studijního zaměření), nebo společně v jednom studijním zaměření (např. studijní zaměření EZH a zvuková tvorba).

Pokud tedy chceme na škole zřídit studijní zaměření EZH a ZT, musí učební plán obsahovat všechny tři moduly!

Jejich rozložení během studia a hodinové dotace mohou být libovolné (samozřejmě s podmínkou, aby byly splněny minimální limity hodin, stanovené RVP pro ZUV). To znamená, že nemusí nutně každý z modulů trvat po celou dobu studia. Dá se předpokládat, že v prvních letech studia budou více akcentovány moduly A a B, ve kterých žák získává praktické a technické dovednosti v oboru a ve vyšších ročnících se těžiště přenese především do modulu C, ve kterém probíhá vlastní umělecká a tvůrčí práce (tedy cíl uměleckého vzdělávání).

Pokud škola nemá možnosti pro zřízení tohoto specifického studijního zaměření podle požadavků RVP, přesto může výuku „klasických“ studijních zaměření obohatit přiřazením kteréhokoliv z těchto modulů k jejich učebním plánům a tak umožnit zájemcům rozšířit studium hry na svůj nástroj i o vzdělávací obsah modulu A, B nebo C.

 

n  Část E (RVP ZUV)

Multimediální tvorba

Jako prostředek umělecké tvorby v ZUV znamená multimediální tvorba používání multimédií respektive digitálních technologií v různých oblastech (oblast tvorby a interpretace či oblast recepce a reflexe umění).

Výsledkem multimediální tvorby v ZUV pak je vytvoření multimediálního produktu (např. scénické představení s použitím digitálních technologií, digitalizované umělecké vyjádření).

 

Na úrovni ŠVP se multimediální tvorba realizuje:

  • jako samostatné studijní zaměření vzniklé v rámci jednoho uměleckého oboru (např. Výtvarná a multimediální tvorba). V případě tohoto zařazení do ŠVP jsou plněny očekávané výstupy příslušného oboru a využity ty hodinové dotace, které jsou pro daný obor vyčleněny rámcovým učebním plánem.
  • jako integrované studijní zaměření vzniklé kombinací vzdělávacích obsahů uměleckých oborů, z nichž toto studijní zaměření vzniká. V tomto případě je nezbytné splnit očekávané výstupy zvoleného dominantního uměleckého oboru, a zároveň zařadit (integrovat) do tohoto studijního zaměření vybrané vzdělávací obsahy dalších zvolených oborů. Při určení hodinových dotací vycházíme z rámcového učebního plánu dominantního oboru s tím, že škola má možnost tyto hodinové dotace dále posílit ve vazbě na začleněné obsahy integrovaných oborů.

 

Tady ovšem RVP pro ZUV spíše předjímá možné budoucí trendy v rozvoji konkrétních forem práce s digitálními technologiemi na ZUŠ. Z tohoto důvodu jsou formulace velmi volné a vágní, aby zbytečně do budoucna nezužovaly manévrovací prostor pro tuto bouřlivě se rozvíjející oblast.

 

Praktická ukázka využití digitálních technologií na ZUŠ Police nad Metují:

 

1)     Školní nahrávací studio

 

 

 

2)   Multimediální učebna hudební nauky

 

 

 

 

3)   Počítačová grafika, multimédia, animace, filmová tvorba

 

 Studio animace

 

           

Učebna počítačové grafiky

 

 

Fotoateliér

 

 

 Televizní studio

 

4)   Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba 

 

 

 

 

 

Aktualizováno pátek, 03 únor 2012 16:54
 


 

Nejbližší události

The selected calendar(s) were not found in the database.

Návštěvnost tohoto portálu

dnesdnes65
včeravčera311
tento týdentento týden1719
tento měsíctento měsíc5963
celkemcelkem1382024