Přihlašte seAkordeon
Rekapitulace PDF Tisk Email
Artprogram - Akordeon
Napsal uživatel Jaroslava Brulíková   
neděle, 17 červen 2012 21:04

S koncem tohoto školního roku končí vyučování podle stávajících učebních osnov a od září nás všechny čeká výuka podle ŠVP. Úkolem nás garantů bylo postupně seznámit co nejširší osazenstvo přidělených oborů s tvorbou příslušných kapitol. Poté jsme s Vámi spolupracovali na stylu, formě a obsahu učebních osnov. Krom pochval za pěkné nápady jsme také upozorňovali na nedostatky, které se ve Vašich textech objevily.

1. Mnoho bodů se neustále opakovalo, ať duplicitně nebo v mírně změněné formě – nebyl zde patrný přiměřený vývoj.

2. Některé body jste vůbec z RVP nerozepsali, prostě chyběly.

3. Mnoho bodů jste z RVP jednoduše opsali, měli jste je rozepsat po svém, ne citovat.

4. Osnovy byly neurčitého charakteru – daly se na ně uplatnit otázky jak, jaký, co přesně….

5. Vyskytovalo se mnoho neaktivních sloves, popřípadě pomocných sloves, které nevystihovaly formulování dokončení děje.

6. U většiny zaslaných ŠVP chybělo řešení recepce a reflexe ve II. stupni

Pak už jsem vytýkala jen nejednotnost dokumentu všech studijních zaměření, zařazení všeobecných poznámek k hudebnímu oboru (což do studijního zaměření nepatří) a chybějící osnovy pro PHV a KOH.

Doufám, že mé připomínky nebyly moc tvrdé a že korekce Vašich ŠVP proběhla úspěšně.

Aktualizováno neděle, 17 červen 2012 21:05
 
II. stupeň pro akordeon PDF Tisk Email
Artprogram - Akordeon
Napsal uživatel Jaroslava Brulíková   
neděle, 17 červen 2012 21:01

Pro většinu z Vás bylo velmi těžké zformulovat osnovy pro II. stupeň. Proto jsem ke konci artprogramu posílala s recenzemi i malé „nakopnutí“ ve formě většího přiblížení očekávaných výstupů RVP.

1. znalosti a dovednosti co všechno umí a používá v pravé i levé ruce, pohyblivost prstů, uvolněnost

nástrojová technika – rejstříky, měch

měchová technika a tón – tónová kultura, nasazení, vedení, ukončení tónu, měchové obraty, bellow shake (třeba jen krátký)

  2. samostatně nastuduje, interpretačně rozvíjí – prstoklady, přednes, výraz, dynamika , nálada, tempo a charakter skladby

  interpretuje skladby – charakteristické rysy žánrů, období, na základě získaných znalostí se vyjádří k interpretaci

  3. tón, fráze – už bylo v měchové technice, podřízení měchové techniky vůči frázím, stylu skladby

  paměť – opřená o fráze a části skladby,

  4. už bylo v předchozích bodech – tak nějak se to překrývá

  5. profilace – tvůrčí uplatnění v amatérských souborech mimo školu

                            - nebudu mu dávat Bacha, když miluje jazz.

Samozřejmě tyto informace byly pouze orientační. Žádala jsem Vás také o vyjádření, kontrolu, popřípadě doplnění. Jelikož jste však všichni pilně pracovali na svých úkolech, žádné připomínky nedorazily. Přesto tuto kapitolu nechávám otevřenou, jelikož své ŠVP můžeme průběžně vylepšovat.

 Jaroslava Brulíková

Aktualizováno neděle, 17 červen 2012 21:05
 
Nejen pro akordeonisty PDF Tisk Email
Artprogram - Akordeon
Napsal uživatel Jaroslava Brulíková   
sobota, 03 prosinec 2011 18:46

Milí přátelé,

jistě všichni pilně pracujete na svých kapitolách ŠVP. Napsala jsem již několik recenzí na akordeonové kapitoly ŠVP, které byly předány koordinátorům (či jiným zástupcům) příslušných ZUŠek.Většinou zasíláte důkladně zpracované osnovy hry na akordeon pro I. stupeň, někdy i pro stupeň II. (s poznámkou, že na osnovách II. stupně ještě pracujete). V pořádku, čas ještě nějaký zbývá.

Tímto článkem bych chtěla poukázat na častou neúplnost kapitoly studijního zaměření. Jedná se především o chybějící osnovy pro přípravné studium a osnovy pro skupinovou (KOH...) interpretaci.

O přípravném studiu se školy zmiňují pouze v souvislosti s věkem a hudební teoríí. Z tabulky učebního plánu všem školám vychází alespoň půlroční studium hry na nástroj, pak se objeví vypracované osnovy pro hudební teorii, ale osnovy pro nástroj prostě nejsou. Nezapomínejte, že i v "přípravce" se dítě něco naučí a umí.

U skupinové interpretace se jedná o tentýž problém. V učebním plánu (tabulce) hry na akordeon ji máte uvedenou jako samostatný předmět. Pro každý takto uvedený vyučovací předmět je nutné vypracovat učební osnovy. Nestačí jen letmá zmínka v osnovách individuální hry, vlastně se v těchto osnovách vůbec nemusíte touto problematikou zabývat, na to jsou zvlášť vypracované učební osnovy pro skupinovou interpretaci.

Krátká rekapitulace toho, co máte ke studijnímu zaměření hra na akordeon napsat: 

 • název studijního zaměření
 • charakteristiku (je nepovinná, ale pokud ji mají jiné nástroje, tak se ve škole sjednoťte)
 • učební osnovy přípravného studia
 • učební plán s názvy předmětů a hodinovou dotací pro I. stupeň
 • učební osnovy pro jednotlivé předměty I. stupně (hudební teorie má svou kapitolu)
 • učební plán s názvy předmětů a hodinovou dotací pro II. stupeň
 • učební osnovy jednotlivých předmětů II. stupně (nezapomeňte zařadit recepci a reflexi)
 • pokud jste se ve škole dohodli na výuce přípravného studia před II. stupněm, tak i učební plán a učební osnovy tohoto studia

Jaroslava Brulíková, garant hry na akordeon

Aktualizováno pátek, 03 únor 2012 16:54
 
Recepce a reflexe - II.stupeň ZUŠ PDF Tisk Email
Artprogram - Akordeon
Napsal uživatel Jaroslava Brulíková   
sobota, 09 duben 2011 19:06

Vážení kolegové,

při tvorbě osnov II. stupně jste "narazili" na recepci a reflexi a vyvstal před vámi problém, co s tím. V I. stupni jsou zcela přesně stanoveny výstupy z recepce a reflexe, proto jsme do svých ŠVP zařadili hudební nauku a vytvořili pro ni učební osnovy. Ve II. stupni výstupy stanoveny nejsou, přesto tato stránka hudby musí být ve výuce obsažena. Cituji z RVP. "Vzdělávací obsah oblasti Recepce a reflexe hudby a způsob jeho realizace na II. stupni základního studia škola určuje ve svém školním vzdělávacím programu podle svých podmínek a zaměření."

Takže kam ji zařadit? Do výuky hry na nástroj? To nejspíš ne, všichni víme, jak potřebujeme každou minutu.....

Nabízí se tedy další možnosti z disponibilních hodin:

 • zařadit alespoň 1 hodinu hudební nauky nebo hudební praxe a vytvořit učební osnovy
 • zařadit alespoň 1 hodinu improvizace, doprovodů nebo jiného předmětu a vytvořit učební osnovy
 • nechat 4 hodiny komorní hry a do učebních osnov zařadit několik bodů z oblasti recepce a reflexe

Jak jsem to tedy vyřešila já? Zařadila jsem ji do komorní hry. Než žáci nastudují určenou skladbu, hodlám se s nimi věnovat úpravám lehčích sólových skladeb do více hlasů, doprovodům písní podle harmonických funkcí, určováním tónin, transpozicím a také si vyzkouší dirigentský post. Tyto body jsem samozřejmě zapracovala do učebních osnov komorní hry. Popřípadě si na zmíněné body vytvořím i pracovní listy a budu zadávat domácí úkoly.

Pokud se mnou souhlasíte, nesouhlasíte nebo máte jiné nápady, vložte prosím své příspěvky do diskuze.

Jaroslava Brulíková, garant hry na akordeon

 

Aktualizováno pátek, 03 únor 2012 16:54
 


 

Nejbližší události

The selected calendar(s) were not found in the database.

Návštěvnost tohoto portálu

dnesdnes60
včeravčera311
tento týdentento týden1714
tento měsíctento měsíc5958
celkemcelkem1382019