Home Metodické centrum Smyčcové nástroje

Přihlašte seSmyčcové nástroje
Časté chyby v ŠVP PDF Tisk Email
Artprogram - Smyčcové nástroje
Napsal uživatel Administrator   
úterý, 29 květen 2012 15:53

Dalším důležitým úkolem garantů jednotlivých nástrojových sekcí bylo koordinovat styl a správnou formální a obsahovou stránku napsaných školních výstupů za jednotlivé ročníky. Dovolil bych si zde uvést nejčastější chyby, které se u mnohých škol objevovaly. Jsem garantem smyčcových nástrojů, takže bude řeč hlavně o této nástrojové sekci, ale myslím, že mnohé problémy mají společného jmenovatele a dotýkají se i ostatních nástrojů.

Častým problémem mnoha škol bylo to, že při své horlivosti a preciznosti byly jejich výstupy hodně rozvlekle a složitě formulované, tím pádem nesrozumitelné a těžko zapamatovatelné. Přitom není nutné zacházet do podrobností a už vůbec ne do způsobů, jakým k danému cíli dospět. Na druhé straně se objevily případy tak stručného výpisu toho, co by měl žák na konci ročníku předvést, že nebyla patrná žádná koncepce a posloupnost výuky. Dalším problémem bylo používání správných sloves, které by měly vystihnout ukončenost děje a správně definovat disciplínu, kterou budeme po žákovi na konci školního roku požadovat. Slovesa typu: zdokonaluje, upevňuje, uplatňuje, využívá, dbá, snaží se atd., nevystihují to, že danou věc žák umí. Pokud chce učitel učit PS (přípravné studium), musí mít zpracované výstupy (platí i pro II. stupeň). Bylo třeba se vyhnout také duplicitě jednotlivých výstupů. Mnohé věci se v pozměněné formě opakovaly.

Doufám a věřím, že připomínkování ŠVP mělo svůj význam a přispělo ke konečnému zformování pro nás tak důležitého dokumentu, jakým ŠVP bezesporu je. Věřím, že tato práce bude pro pedagogy tvůrčím přínosem a pomůže posunout  naši pedagogickou činnost dopředu. Přeji všem pedagogickým pracovníkům hodně tvůrčích úspěchů.

Pavel Štulír, garant smyčcových nástrojů
 
Rekapitulace PDF Tisk Email
Artprogram - Smyčcové nástroje
Napsal uživatel Administrator   
úterý, 29 květen 2012 15:52

V letošním školním roce finišují pedagogové základních uměleckých škol s dokončením svých školních vzdělávacích programů, které si sami napsali a které pro ně budou v příštích letech „vodítkem“ v jejich pedagogické práci, ale také obrazem činnosti jednotlivých uměleckých škol.  Obsah Školních vzdělávacích programů zahrnuje charakteristiky škol a jejich učitelů, zaměření škol a jejich vize, výchovné a vzdělávací strategie jednotlivých oborů atd.

Úkolem garantů ŠVP bylo v první fázi nastínit obsah jednotlivých částí dokumentu a následně koordinovat styl a správnou formální stránku psaného textu, aby byl stručný a jasně srozumitelný jak pro pedagogy, tak i pro širokou veřejnost.

Důležitým bodem tvorby ŠVP bylo setkávání pedagogů, kde jsme si mohli vyslechnout různé názory a kde se utvářela celková koncepce tohoto dokumentu. To byl těžký úkol, protože jme se často setkávali s neochotou pedagogů cokoli měnit na stávajících, zastaralých osnovách, které byly schváleny MŠ ČSR 25.července 1980. Myslím, že se dobrá věc podařila a všichni pochopili, že vytvoření ŠVP na základě RVP bude přínosem pro celý vzdělávací systém uměleckého školství.

Pavel Štulír, garant smyčcových nástrojů
 
Školení smyčce 10. a 11. 6. 2010 PDF Tisk Email
Artprogram - Smyčcové nástroje
Napsal uživatel RAV   
neděle, 13 červen 2010 16:05

Milí kolegové,

na nedávném školení se mi nejvíc líbila praktická část. Týmová práce byla dobrou rozcvičkou k našemu budoucímu vytváření programu na našich školách. Přitom jsme si řekli i něco o našich zkušenostech s výukou. Horší to bylo s teorií. Chápu, že papíry jsou nutné, ale stejně nakonec nejen učitelé, ale především žáci a rodiče ocení naše počínání v praxi. Takže vydržme, aby se vlk nažral a žák zůstal celý. Co bude s učitelem? Nejsilnější jedinci přežijí!

Odpusťte ten tón. Školní rok končí, je horko a prázdniny se blíží.

Zdravím srdečně

Radana

Aktualizováno pátek, 03 únor 2012 17:04
 
Komentáře (1)
1 čtvrtek, 17 červen 2010 08:16
Jan
Každá praktická činnost je založena na teorii i když to někdy není na první pohled patrné.

Peter Druckler


 

Nejbližší události

The selected calendar(s) were not found in the database.

Návštěvnost tohoto portálu

dnesdnes60
včeravčera311
tento týdentento týden1714
tento měsíctento měsíc5958
celkemcelkem1382019