Home Metodické centrum Literárně dramatický obor

Přihlašte seLiterárně dramatický obor
K hodnocení práce na ŠVP učitelů LDO Moravskoslezského kraje PDF Tisk Email
Artprogram - Literárně dramatický obor
Napsal uživatel Stanislav Nemrava   
sobota, 02 červen 2012 13:17

Někteří studenti vysokých škol mají zkušenost, že z jejich výzkumných úkolů si pan profesor tvoří docentskou práci.  Někoho by mohlo napadnout, že z množiny ŠVP několika škol lze vytvořit datový objekt množinového charakteru implementující třídu množinových typů - něco jako univerzální Turbo Pascal LDO. Samozřejmě, že lze. Ale učit podle toho nelze. Každý učitel je totiž jiný, každá škola má jiné podmínky a v konečné fázi z hlediska souladu toho, co je napsané a toho, jak probíhá výuka ve třídě, se ony turbo množiny tu více, tu méně liší. Takže je jasné, že se k finální fázi svého školního programu prokousával každý učitel ZUŠ MSK sám. Vstupní informace do problematiky oboru podal někdo za použití úsporných vět, jiný nadbytečně košatě i s použitím obecných formulací RVP.  Někomu chyběly důležité součásti - např. nějaké tabulky, někomu přebývaly termíny opsané z rámcového programu (např. vzdělávací obsah, oblasti, forma výuky, zbytečné popisy). Samostatná kapitola jsou formulace - použití tzv. dokonavých sloves. Například sloveso "vnímá"  je odvěkou součástí práce v literárně-dramatické oblasti.  Ovšem jako součást školních výstupů (osnov), se stalo díky své obligátní neměřitelnosti vlajkovou lodí mylných terminologických úkazů. Jakož i obžerné použití různých nedokonavostí (použití slovesa zvládá a slovních spojení, která nejsou nijak měřitelná: zvyšuje svou hlasovou i mluvní a dechovou kondici pomocí artikulačních,dechových a intonačních cvičení nebo doplňuje a rozšiřuje své znalosti z dějin divadla i vědomosti o dramatických a literárních autorech). Ve všech posuzovaných ŠVP LDO však byla spousta kvalitních a smysluplných informací a těšilo mě, když jsem mohl napsat: VÝBORNÁ ARGUMENTACE, LOGICKÁ POSLOUPNOST OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ, JASNÝ NÁZOR NA OBOR.

Přeji všem úspěšný první krok se svými dějinně prvními vlastními školními osnovami.

Stanislav Nemrava

 
Vážení dramaťáci Múzy moravskoslezské! PDF Tisk Email
Artprogram - Literárně dramatický obor
Napsal uživatel Stanislav Nemrava   
sobota, 02 červen 2012 07:37

Jsem velmi rád, že jsem měl příležitost seznámit se s Vámi, učiteli literárně-dramatického oboru sousedního kraje osobně i prostřednictvím korespondence. V rámci spolupráce jsem například využil Vaši krajskou metodičku  Markétu Juroškovou Bezručovou jako lektorku pro vzdělávací projekt našeho kraje s názvem Zlínart, který jsem jako mladšího sourozence Artprogramu uvedl v život ve Zlínském kraji. Školní vzdělávací program literárně-dramatického oboru jsme každý tvořili v jiných podmínkách. Jiné jsme to měli určitě u nás ve škole, kde jsme čtyři učitelé LDO. Cenná byla pro mě dopolední setkávání a někdy velmi vzrušené diskuse u formulací, kdy jsme se u nějakého pojmu zadrhli a museli vymýšlet kompromisy nebo nová řešení. Složitější to bylo v tom, že každý z nás je trochu jinak zaměřený (pantomima - přednes - práce s literaturou) a to "jeho" se tam muselo objevit. Jednodušší to bylo v tom, že se to v té diskusi vždycky nějak vyklubalo. Jiné je to ve škole, kde diskutuje učitel sám se sebou. Výhodou onoho učitele je to, že se s ním nikdo nehádá, nevýhodou to, že se s ním nikdo nehádá.  Pro mě je v našem oboru nejdůležitějším pojmem komunikace. Ať už mezi samotnými partnery ve třídě, nebo interpretem a divákem či posluchačem. Nedávno mě potěšili žáci jedné třídy naší paní učitelky, když dali najevo, že není jasné, jestli s představením, na kterém právě pracují, někdy vystoupí před diváky, protože je nejvíc baví to kolektivní vymýšlení a tvarování. Každý učitel LDO je jiný. Někdo se orientuje víc na finální představení, protože chce (v horším případě protože ho ředitel nutí), někdo má větší potěšení z tvůrčí práce na zajímavých tématech.  Jak jsem měl možnost nahlédnout, v Moravskoslezském kraji je ve většině ZUŠ, kde LDO je, většinou dramaťák  sám sobě odborným vedoucím s celou tou tíhou zodpovědnosti při psaní ŠVP.  Sám musel na všechno přijít, mustr nebyl, jen pocit: neudělat chybu, aby to nebylo špatně. A tady nastoupil strýček Artprogram a radil. Považuji si toho, že jsem byl jeho maličkou součástí, doufám, že jsem nenapáchal škod, těším se na další možná setkávání, ať už to bude na přehlídkách či kdekoli jinde.

Stanislav Nemrava

Aktualizováno čtvrtek, 21 červen 2012 12:13
 
Ad Společná práce na osnovách LDO PDF Tisk Email
Artprogram - Literárně dramatický obor
Napsal uživatel Stanislav Nemrava   
pátek, 12 listopad 2010 15:09
Zdravím všechny dramaťáky, kteří se zúčastnili školení LDO v Čeladné, mám jenom upřesnění názvu 1. části článku paní Lenky Jedelské: seminář se sice jmenoval Společná práce na osnovách LDO, ale já jsem si dovolil nabídnout jeho účastníkům v první fázi společnou práci  na sběru terminologie při tvorbě strategií pro dosažení klíčových kompetencí formou myšlenkových map - nejdřív v malých skupinách až v celém kolektivu, tedy termínů, které budou vhodné pro další použití při konkrétním psaní ŠVP a potom jsme pracovali na výstupech onoho 7. ročníku I. stupně:
a) co dělá učitel při vedení žáka ke klíčovým kompetencím - to je ta pomocná terminologie v první části, která je zde nazvána Očekávané výstupy,
b) co už umí žák na cestě při onom dosahování klíčových kompetenci – to už je ten konkrétní vzdělávací obsah (osnovy….).  
Pěkný podzim
 
 Stanislav Nemrava
 
Společná práce na osnovách LDO PDF Tisk Email
Artprogram - Literárně dramatický obor
Napsal uživatel Lenka Jedelská   
čtvrtek, 06 květen 2010 09:00

Přeji pěkný den.

Chtěla bych pozdravit všechny "pracovníky" ŠVP a poděkovat všem organizátorům......( nejmenuji, aby nikoho nebolelo, kdybych na někoho zapomněla) prostě VŠEM , ale také povzbudit ty, kteří ještě váhají, zda se školení účastnit. Jeďte, je to tam moc krásné ( v hotelu i okolí ) a školení je super, protože je vždy poučné.....!

Na posledním školení  jsme vypracovaly i kus osnov, které píšu jako ukázku ( i když se na tom bude jěště pracovat). Bylo zadáno několik bodů na zpracování...1. očekávané výstupy v 7. ročníku I. stupně LDO; 2.osnovy po jednotlivých ročnících.....atd.

1. Očekávané výstupy 

a) Socializace- spolupráce, schopnost vytvořit společenství, základy vztahů ve skupině, ke ZUŠ, ke kultuře obecně ( důvěra) 

b) Komunikace - verbální i neverbální komunikace, schopnost vnímat diváka i spolučlena - interakce

c) Rozvíjení fantazie a představivosti

d) Hlasová výchova - technika verbální komunikace

e) Pohybová výchova - neverbální komunikace ( postoje, , mimika, tanec..)

f) Téma, námět, sdělení - práce s textem, rolí, postavou...

g) Dramatická situace - konflikt, emoce...

h) Vzdělání v oblasti kulturní - dějiny divadla, návštěvy divadlních přestavení, společenské chování ( kulturní povědomí obecně)

i) Využití dalších uměleckých prostředků - mezioborová spolupráce - hudební, výtvarná, taneční, média

j)Výstavba konkrétního tvaru: od hledání námětu až po organizaci představení ( syntéza) 

Tyto očekávané výstupy jsme použily v osnovách a vytvořili si dva předměty 1. dramatická tvorba a 2. tvůrčí psaní .Braly jsme jeden výstup po druhém a tvořly osnovy:

OSNOVY DRAMATICKÉ TVORBY 7.ROČNÍK:

 - ŽÁK UMÍ ve spolupráci s ostatními utvořit dramatický tvar, respektuje názorové odlišnosti, spoluvytváří správné tvůrčí prostředí a reflektuje práci druhých -tolerance     ( ad bod a)Socializace)

- žák aktivně používá verbální i nevrbální způsoby komunikace, je schopen interakce ( vnímá diváka, spolučlena a správně na něj aktivně reaguje)                          ( ad bod b)kominikace.....)

- žák umí improvizovat na dané téma

- žák ovládá techniku mluveného projevu

- žák svým tělem jako vlastním materiálem umí kultivovaně neverbálně komunikovat

- žák pomocí divadelního jazyka tvořivě realizuje téma, námět....

- žák správně řeší dramatické situace ( onflikt, emoce..)

- žák se umí orientovat v základech kultury dramatické tvorby ( dějiny divadla, návštěvy divadla, společenské chování na kulturních akcích...)

- žák využívá dalších uměleckých prostředků= mezioborová spolupráce - hudební, taneční a výtvarný obor, média

- žák s pomocí učitele se realizuje v konkrétním díle - od hledání námětu až po organizaci představení, je schopen ho zhodnotit, přijmou kritiku a rrespektovat ji

Při tvorbě osnov pro 6. ročník jsme postopovaly podobně jen jsme použily  ŽÁK DOKÁŽE; pro 5. ročník ŽÁK JE SCHOPEN, ORIENTUJE SE; pro 4. ročník žák ZVLÁDÁ ; pro 3. ročník žák VYUŽÍVÁ, PROHLUBUJE, pro 2. ročník žák PRACUJE, pro 1. ročník SEZNAMUJE SE, JE INFORMOVÁN

Ještě jednou přeji pěkný den, mnoho sil pro tvorbě ŠVP a těším se na další školení. Lenka J.

 

Aktualizováno čtvrtek, 06 květen 2010 14:30
 
Komentáře (3)
3 pátek, 12 listopad 2010 13:16
Stanislav Nemrava
Zdravím všechny dramaťáky, kteří se zúčastnili školení LDO v Čeladné, mám jenom upřesnění názvu 1. části článku paní Lenky Jedelské : seminář se sice jmenoval Společná práce na osnovách LDO, ale já jsem si dovolil nabídnout jeho účastníkům v první fázi společnou práci na sběru terminologie při tvorbě strategií pro dosažení klíčových kompetencí formou myšlenkových map - nejdřív v malých skupinách až v celém kolektivu, tedy termínů, které budou vhodné pro další použití při konkrétním psaní ŠVP a potom jsme pracovali na výstupech onoho 7. ročníku I. stupně:
a) co dělá učitel při vedení žáka ke klíčovým kompetencím - to je ta pomocná terminologie v první části, která je zde nazvána Očekávané výstupy,
b) co už umí žák na cestě při onom dosahování klíčových kompetenci – to už je ten konkrétní vzdělávací obsah (osnovy….).
Pěkný podzim
Stanislav Nemrava
2 pátek, 14 květen 2010 09:36
Dagmar
Leni, dík, že jsi uveřejnila to, co jsme slíbily ostatním kolegyním a kolegům 16.4.2010 v Čeladné. Největší dík ale patří všem "dramaťákům", kteří se zůčastnili školení ve dnech 11. a 12. 3. tamtéž a dali ten nejdůležitější základ pro tvorbu ŠVP v LDO!! LIDIČKY,JSME SKVĚLÍ!
Dája Stavárková, ZUŠ s.r.o. Krnov
1 pátek, 07 květen 2010 15:16
Jiří Taufer
Nejsem učitel LDO, ale i tak moc a moc děkuji za tento příspěvek.
Konečně se zdá, že tento portál se začíná využívat nejen k organizaci školení, ale i k publikaci odborných textů.
JEN TAK DÁL!!!

Jiří Taufer
Dramatický obor PDF Tisk Email
Artprogram - Literárně dramatický obor
Napsal uživatel Jiří Taufer   
úterý, 02 červen 2009 12:49
 
Aktualizováno pondělí, 15 červen 2009 14:35
 


 

Nejbližší události

The selected calendar(s) were not found in the database.

Návštěvnost tohoto portálu

dnesdnes62
včeravčera311
tento týdentento týden1716
tento měsíctento měsíc5960
celkemcelkem1382021